02433 831 8310334 999 444

Số 35 Phố Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

Nhà hàng

Mở cửa
10h00 - 14h00 & 17h00 - 22h00

Xem thêm

Cafe

Mở cửa
Tất cả các ngày 07h00 - 23h00

Xem thêm

Karaoke

Mở cửa
T2-T6: 12h00-23h00 & T7, CN: 11h00-23h00

Xem thêm

Tổ chức sự kiện

Mở cửa
Tất cả các ngày 07h00 - 22h00

Xem thêm