02433 831 8310334 999 444

Số 35 Phố Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

Liên hệ

 

Baly Convention Center

Số 35 Phố Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

02433 831 831 - 0334 999 444

02433 831 831

http://www.baly.vn